آموزش

آموزش

برای دستیابی به نتایج تحقیقاتی مطلوب، داشتن اطلاعات کامل از چگونگی عملکرد دستگاهها امری ضروری است. مجموعه توسعه تجهیز نویان، آموزش کامل اصول کار با دستگاه به مشتریان را در اولویت قرار داده و محققین در مسیر تحقیق و توسعه خود همواره میتوانند از آموزش و مشاوره کارشناسان مجموعه در خصوص دستگاههای تولیدی شرکت بهره گرفته و موجب سرعت بخشیدن به روند فعالیتهای تحقیقاتی خود گردند.

در زمینه ساخت چیپهای میکروفلویدیک و میکروفبریکیشن تنها آموزش اصول کار با دستگاهها کافی نیست. ساخت این چیپها نیازمند دستیابی به جزئی ترین اطلاعات در فرآیند لیتوگرافی می باشد که این دانسته ها نیازمند ماهها تحقیق و توسعه است که علاوه بر هدر رفت وقت موجب مصرف بسیار زیاد مواد مصرفی می شود که هزینه های قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. فرآیند میکروفبریکیشن و میکروفلویدیک نیازمند داشتن اطلاعات دقیقی از فرآیندهای لایه نشانی دورانی و لیتوگرافی با فوتورزیستهای مثبت و منفی، قالبگیری PDMS و باندینگ پلاسما است.

این شرکت با بهره گیری از تجربه چند ساله در زمینه ساخت این چیپ های میکروفبریکیشن، با جزئی ترین اصول آشنا بوده و این اطلاعات را بصورت رایگان به مشتریان خود ارائه می دهد. آموزش تمامی این اصول موجب سرعت بخشیدن به روند فعالیتهای محققان شده و هزینه های تحقیقاتی را بطور چشمگیری کاهش می دهد.
فارسی