تجهیزات سفارشی

تجهیزات سفارشی

تحقیق و توسعه و مهندسی معکوس سامانه های هیدرولیکی و نیوماتیکی و مکاترونیکی


شرکت توسعه تجهیز نویان، توانایی تغییر در طراحی تجهیزات تخصصی شرکت متناسب با نیاز کاربران را داشته و همچنین امکان طراحی و ساخت تجهیزات سفارشی در زمینه های اتوماسیون، هیدرولیک، مکانیک و مکاترونیک ارائه دارا می باشد. جمله پروژه های اجرا شده میتوان به طراحی وساخت تستر های تنشنر موتورهای TU5 و TU3 و نیز تستر تسمه و فولی های خوردرو، تستر یونیت هیدرولیک ABS و تستر کشش میله گرد و پیچهای کاشته ساختمانی و ... اشاره کرد.


فارسی